• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Gränser för människans räckvidd

   Finns det en gräns, eller kan vi nyttja all natur om det bara ligger tillräckligt mycket i andra vågskålen? Frågan är aktuell av åtminstone två skäl.
   Mitt första exempel är skogsindustrins utspel om att exploatera våra fyra nationalälvar (Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven) med storskalig utbyggnad av vattenkraft. Det skulle för alltid förstöra den orörda naturen i områdena. Det strömmande vattnet skulle strypas, styras och tystas.
   Glöm myten att vattenkraften är ett ”rent energislag” – växter, djur och hela landskap skadas oerhört svårt. Dessutom drabbas rekreationsmöjligheter, turism, sportfiske och därmed mycket lokalt näringsliv klart negativt av vattenkraftsutbyggnad.

   •••

   De få svenska stora älvar som ännu inte förstörts genom reglering tillhör norra Europas sista vildmark. Det vore en tragedi för oss och kommande generationer om sådana värden skulle förstöras. Men för skogsindustrin finns ingen gräns, ingen moralisk spärr.
   Industrins motiv är viljan att generera el. Man antyder elbrist, men Sverige är en nettoexportör av el. Man konstaterar att elpriset är högt, och det stämmer, men det är en given följd av att Sverige länkat samman elnät och elmarknadspolitik med omvärlden där priserna varit högre. Energiresurserna är också begränsade och förknippade med miljökostnader, så därför blir det dyrt för den som inte hushåller.

   •••

   Istället för att drömma om utbyggda nationalälvar och lägre elpriser vore det bättre att effektivisera industriprocesser och minska elberoendet. Forskning visar på en enorm potential.
   Om ny el ska genereras så är biobränslen och vind väl fungerande energikällor. Enbart i Tyskland finns idag mer än 20 gånger så mycket vindel som i Sverige, motsvarande ungefär en tredjedel av den svenska kärnkraften. Och Sverige har bättre vindlägen.

   •••

   Av allt att döma inser de politiska beslutsfattarna samma sak. Näringsministern sa också nyligen nej till exploatering i nationalälvarna.
   Mitt andra exempel är mindre klart och rör fjället Städjan i Dalarna. Området är idag skyddat enligt svensk lag och EU:s lagstiftning på grund av dess höga naturvärden. Fjället är unikt. Men länsstyrelsen i Dalarna yttrade sig häromdagen positivt om en ansökan att få bygga en stor skidanläggning på fjället. Det skulle givetvis helt förstöra området.

   •••

   Den förra regeringen och Naturvårdsverket sa tydligt att det inte kan bli tal om exploatering av fjället. Den nya regeringen har ännu inte yttrat sig. Frågan är om det även denna gång sätts en gräns för människans räckvidd.
   Jag tror att sådana gränser är viktiga i många fall. Vid nästan alla exploateringsprojekt finns mer eller mindre goda skäl för att nyttja naturen, men utan gränser blir den samlade effekten över tiden förstås att de naturliga ekosystemen inte bara naggas i kanten utan också helt eroderar. Det är olyckligt. Varför? Ja fråga dig själv – vad vore människan utan naturen?

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se