• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Goda skäl för jämställdhet

   Till och från står frågan om jämställdhet högt på dagordningen. Under valår talas det mycket om politiska program och spekuleras om nya partier. Utan att alls ta ställning i partibildningsfrågan tycker jag det är viktigt att jämställdhet diskuteras mer och med större bredd i samhället. Även frågor om miljö och utveckling bör inkluderas i debatten.

   •••

   Några välbekanta generella fakta: Kvinnor världen över har sämre hälsa, utsätts för mer våld, är mindre läskunniga, stöter på fler hinder i arbetslivet, och har mindre inflytande i både hemmet och politiken än män. I många utvecklingsländer bär kvinnor ansvar för både ekonomisk försörjning och för familjens bästa. Arbetet är ofta mycket hårt, med långa dagar för att täcka grundläggande behov. Situationen är omoralisk och odemokratisk.
   I Sverige är situationen inte lika allvarlig men stora och oacceptabla jämställdhetsbrister finns förstås även i vårt samhälle. För att ta enbart ett exempel: Är det inte märkligt att lika arbete, utfört med lika hög kompetens och samma skicklighet, år 2006 inte ersätts med samma lön? Varför har vi inte kommit längre kan man verkligen fråga sig.

   •••

   En del av jämställdhetsdebatten handlar om eventuella skillnader mellan könen. För mig är det enkelt. Män och kvinnor är både lika och olika.
   Går vi till miljöområdet så är en skillnad i Sverige att kvinnor ofta har ett starkare miljöengagemang än män. Svenska kvinnor påverkar också, i genomsnitt, miljön i mindre grad än svenska män. Orsakerna kan diskuteras, men rimligen bör mäns livsstil närma sig den mindre miljöpåverkan som följer av kvinnors livsstil, än tvärtom

   •••

   Samma skillnader har jag själv sett på nära håll i exempelvis Östafrika; mönstret går igen snart sagt världen över. Därför skulle det globala patriarkatets sammanbrott vara bra för miljö och hälsa.
   Av någon märklig anledning är detta känsliga frågor. Kanske för att man blandar samman kön med individ – det finns förstås många män som lämnar mindre spår efter sig än kattdjur, och kvinnor som helt saknar miljöengagemang. Men på ett allmänt plan gäller det motsatta.

   •••

   Det är en insikt vi bör ta till oss och förhålla oss till. Är man inte för jämställdhet av moralisk- demokratiska skäl kan gott man vara det av miljöskäl.
   Jag är det av båda.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se