• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Algsoppa och Almedalsveckan

   Just nu pågår något viktigt som jag tror är unikt för Sverige och för svensk politik – Almedalsveckan på Gotland. På plats kan jag åter konstatera att Visby förvandlats till en underbar politisk smältdegel där allmänheten, politiska partier, folkrörelser och andra intresseorganisationer utbyter tankar och förslag som ytterst syftar till en bättre värld. Utbudet är enormt, deltagande stort och aktiviteten hög, allt under den varma sommarsolen.
   Möjligheterna för var och en att diskutera med de folkvalda är stora, inte minst riksdagsledamöter syns bakom var och varannan krök. Kontrasten till maktens korridorer i Stockholm, Bryssel eller New York är enorm. Denna svenska öppenhet ska vi värna och helst öka. Varför inte en motsvarande övning någonstans på fastlandet under vinterhalvåret? Varför inte i Karlstad?

   •••

   Här i Visby genomför Naturskyddsföreningen och artisterna Tomas di Leva och Tina Ahlin en kampanj för att ”Livrädda Östersjön”, som idag töms på fisk och fylls med miljögifter och blommande alger. Torsken är allvarligt hotad. Kvinnor måste leta giftfri fisk i sin vardag och en tredjedel av Östersjöns botten är död på grund av övergödning med näringsämnena fosfor och kväve från jordbruk, avlopp och trafik.
   Den årliga algsoppan gör att barn och hundar inte kan bada som en gång Tjorven och Båtsman utan risk för allvarliga sjukdomar.

   •••

   Dessbättre finns kunskap om lösningar som ganska snabbt skulle ge förbättringar. Vi vet att insatser ger resultat. Halterna av miljögifter som en gång hotade både sälar och rovfåglar i Östersjön har minskat. Havsörnen flyger igen.
   En billig åtgärd är att förbjuda fosfor i disk- och tvättmedel. Det skulle avsevärt förbättra avloppsvattnet från den miljon svenska hushåll som inte är anslutna till kommunala reningsverk, och faktiskt halvera utsläppen av fosfor från Polen.
   En minskad fiskeflotta och beslut om fiskekvoter utifrån forskarnas rekommendationer är nödvändigt för att undvika fiskekollaps. Fler marina reservat behövs.

   •••

   I vardagen kan den som vill undvika hotade arter som torsk. Det går utmärkt att välja miljömärkta och ekologiska varor. Och i valrörelsen bör vi fråga riksdagskandidaterna vad de vill göra för Östersjön.
   Mot slutet av veckan ska jag och resten av familjen njuta den vackra naturen på Lilla Karlsö, en riktig pärla i Östersjön som jag rekommenderar alla att besöka.

   •••

   Det är upp till oss alla att se till att våra barn och barnbarn också ska kunna både njuta och dra av nytta av naturen och dess rikedom, på Lilla Karlsö och på andra håll i Östersjön.
   Ännu är det inte för sent att rädda det hav vi alla kom från en gång i urtiden.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se