• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Lokalproducerat är ingen nyhet

   Lokalproducerat är inne. Tro nu bara inte att det är något nytt, snarare tvärtom. Före penninghanteringens tid var detta snarare regel än undantag. När Karlstads grundare Karl IX drack sitt vin på boplatsen Karlsborg här på Tingvalla ö, helt nära den plats där vår domkyrka i dag står, var det kanske ur gröna glas från hans egen glashytta nära Nyköpingshus i hertigdömets östra del, Södermanland.
   Men det mesta i huset var beställt/befallt lokalt från länets härader. Än i dag kan man för resten i Nyköping faktiskt köpa exakta kopior av detta glas. Låt vara att det är gjort på Lindshammars glasbruk.

   •••

   ”Att denna furstebyggnad icke måtte ha varit mycket praktfull kan man av hertigens föreskrifter för huset utläsa”, heter det i en källa.
   När hans residens skulle rustas var det mesta närproducerat. Visnums härad hade sig ålagt att hålla taket på östra sidan i skick samt all inredning av spjäll, spis och sex stolar. Älfdals härad skulle hålla hälften i köket och två stolar. Fryksdalen skulle hålla västra kammaren med dess inredning, en stol och ett grönt satintäcke.
   Kils härad skulle svara för två stolar, kläder till en säng, spis och spjäll i en kammare. Grums härad skulle hålla alla plank kring manbyggningen och trädgården samt en säng med bolster, huvuddyna, två lakan och reja (ett slags täcke). Jösse härad hade på sin lott bagarstugan och stugan där intill, samt en kammare med bord, bänkar, spjäll, lås, dörrar och fönster.
   Ölme härad skulle kunna hålla med några stolar, samt skulle göra för övrigt vad på gården befalldes. Därjämte skulle hovhållningen bestridas av avkastningen från det närbelägna säteriet Kroppkärr, som också kallades Ladugården.

   •••

   Man får säga att jämfört med lyxen vid den tidens europeiska hov var det hovsamma krav, men så var vår hertig och blivande kung också av många en gillad sådan.
   Tror ni att jag ljuger? Om så – läs Hofberg, Herman Genom Sveriges bygder – skildringar av vårt land och folk. Bonniers förlag, Stockholm 1896.

   •••

   Hur länge byggnaden, som i bland även kallades Karlberg stod, vet man inte säkert, säger Hofberg. När vår domkyrka började byggas 1719 var den dock ur vägen. Kanske får vi veta mer när en bok om domkyrkan, med medel skänkta av Carlstads-Gillets hedersledamot doktor Wållgren, står klar att utges.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se