• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Län och gamla Vasaborgar

   Vi har ingen Vasaborg i Karlstad så det dröjde innan vi civilt och militärt frigjordes från Örebro. Tillsammans med Västerås, Linköping, Mariefred (Gripsholms slott ) och Nyköping ingick Nerikefästet i en nordlig spärrfortslinje mot infall från söder. I första linjen låg fästena i Kalmar, Växjö, Jönköping och Lidköping (Läckö slott). Till exempel Nissastigen var en vanlig infallsväg på den tiden för fientliga trupper.
   Dackefejden på 1540-talet skrämde Gustav Vasa att också stärka Vadstena, menar källor. Slotten blev militärt bemannade platser för förvaring av upptagen skatt i natura, sedan också platsen för Gustavs statliga länsförvaltning.
   De flesta av dessa orter är faktiskt än idag residensstäder.

   Det dröjde til 1647 innan behov av spärrfort mot infall från Norge via Kongsvinger och Arvika kom med i bilden. Till slut föll valet på en öppen skans vid Eda.
   Innan dess hade Karlstad varit påtänkt för större befästning. Den 17 mars 1647 beordrades ingenjören i Kalmar J.F. Meijer till Karlstad för att göra en plan över staden med dess broar och höjdförhållande med mera ”och därefter utarbeta en dessin (ritning) till stadsbefästning såväl mot land som mot älv och sjö.” Redan innan M. var klar med denna stora plan hade på krigskollegiets förslag beslutats att ett mindre verk eller retranchement skulle uppföras.
   22 april 1648 hade M:s efterträdare M. Månsson Blom planen klar och den underställdes generalkvartermästaren Wärnschiöld. Denne reste två dar senare hit, fann planen vidlyftig och startade arbete men enklare. 1650 kom W. åter med ett nytt förslag. Han skulle affatta den plats där fortifikationsverk skulle anläggas. Flera turer följde men något fäste blev det ej i Karlstad.

   Nu har vi ändå egen landshövdingska i eget residens, hur länge det nu kan vara med tanke på regionaliseringsplaner. Binds vi österut förs vi kanske in under konungens befallningshavande i Närke vilken ännu idag residerar i Örebro slott.
   Hur som helst med den kommande länsindelningen. Det hade tveklöst på flera sätt varit trevligt med ett eget slott i Karlstad. I de städer där slott i hyggligt skick ännu finns, hör dessa till de största turistmagneterna.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se