• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Masja, Tolstojs älsklingsdotter

   Så här på nyåret, när snön ligger vit och kvällarna är långa kanske någon vill ge sig på en lite tjockare bok, en sådan som väcker motstånd.
   Jag har just läst Carola Hanssons bok Masja, som handlar om författaren Leo Tolstojs älsklingsdotter.
   Boken har fått fin kritik och är nominerad till Sveriges Radios Romanpris 2016. Det ska bli roligt att höra juryns diskussion om den.
   Carola Hansson har ju tidigare skrivit två böcker om familjen Tolstoj, Andrej och Med ett namn som mitt och är mycket insatt i rysk kultur. Hon har doktorerat i slaviska språk.
   Det var så spännande att inledningsvis följa Carola Hansson till Moskva i familjen Tolstojs spår. Hennes researcharbete för henne sedan vidare till godset Jasnaja Poljana , Tolstojs berömda sommarhus där huvuddelen av boken tilldrar sig. I början delger oss Hansson sina intryck och tankar under arbetets gång men allt eftersom texten framskrider får boken karaktär av den roman som den i verkligheten är.
   Leo Tolstoj (1828 -1910) var på sin tid en slags litterär profet i Ryssland. Han hade lärjungar och beundrare som följde tätt i hans spår och som såg till att allt han sade och skrev antecknades och publicerades. Vid måltiderna på godset deltog ofta ett tjugotal personer.
   Masja, som var barn nummer fem i en skara på tretton, beundrade sin far oerhört och följde honom tätt i spåren, antingen det gällde att renskriva hans verk eller jobba sida vid sida med honom på fälten under skördetid. Tolstoj gjorde under sin levnad vad han kunde för att lindra armodet bland lantarbetarna i Ryssland både genom sina skrifter och i det praktiska livet, men gav sig aldrig in i politiken.
   Från att i ungdomen ha varit en lebeman, blev Tolstoj med tiden asket och vegetarian och förkastade personligen lyxen som familjen omgav sig med. Samtidigt överlät han åt sin hustru att sköta administrationen av de stora egendomarna som försörjde paret och de åtta överlevande barnen. Dessutom drev hustrun Sonia ett förlag som hade rättigheterna till de flesta av hans verk. Han hade en motsägelsefull personlighet och med åren blev Masja alltmer medveten om detta och mindre beroende av hans ständiga uppskattning.
   Hansson beskriver målande livet i den stora begåvade och belästa familjen, där man spelade virtuost piano och diskuterade de mest skiftande ämnen långt in på nätterna.
   Vid 25 års ålder gifte sig äntligen Masja. Visserligen skedde det mot föräldrarnas vilja, men hennes val accepterades så småningom. Ingen av döttrarnas friare godkändes någonsin. Tolstoj var emot äktenskapet som institution och hans eget äktenskap, som började så romantiskt, urartade med tiden till en ständig strid mellan makarna, gräl som förmörkade Masja och hennes syskons barndom.
   Masjas äktenskap däremot blev lyckligt även om hon trots sju havandeskap aldrig födde ett levande barn.
   Jag hoppas att ni, kära läsare, finner boken lika fängslande som jag och låter er förtrollas och vaggas in av Hanssons vindlande långa meningar. Ni kanske också drömmer er tillbaka till det Ryssland av igår som Tolstoj så målande skildrar i sina storverk Krig och Fred och Anna Karenina.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se